Priser

Enhedspriserne er vejledende da der altid vil være forskellige forhold på stedet hvor arbejdet udføres. Dette betyder at det enten kan fordyre eller gøre arbejdet billigere, ligesom mængden af det udførte arbejde har indvirkning på til- og afrigning af arbejdsted.